YFIRLIT YFIR LÖG OG REGLUGERÐIR 2012, SEM VARÐA FRAMHALDSSKÓ

Barnalög nr. 76/2003,

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980,

Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010,

Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008,

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008,

Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992,

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000,

Lög um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985,

Stjórnsýslulög nr. 37/1993,

Upplýsingalög nr. 50/1996.

Reglugerðir um:

 • gjaldtökuheimildir opinberra framhaldsskóla nr. 614/2009,
 • innritun nemenda nr. 1150/2008,
 • mat og eftirlit í framhaldsskólum nr. 70/2010,
 • matsnefnd leikskóla-, grunnskóla og framhaldsskólakennara nr. 241/2009,
 • matsnefnd náms- og starfsráðgjafa nr. 160/2010,
 • námsorlof kennara og stjórnenda framhaldsskóla nr. 762/2010,
 • nemendur með sérþarfir í framhaldsskóla (í vinnslu),
 • nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010,
 • rétt nemenda í framhaldsskólum til kennslu í íslensku nr. 654/2009,
 • sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010,
 • skipan og störf starfsgreinaráða nr. 711/2009 og nr. 1007/2009,
 • sprotasjóð leik-, grunn- og framhaldsskóla nr. 242/2009,
 • starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 1100/2007,
 • störf og starfshætti undanþágunefndar framhaldsskóla nr. 669/2010,
 • sveinspróf nr. 698/2009,
 • viðurkenningu einkaskóla á framhaldsskólastigi nr. 426/2010,
 • vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað nr. 697/2009 og 1103/2009.