Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1650392003.67

  Vinnuaðferðir og tækni 5
  VOTE3BM05
  1
  Vinnuaðferðir og tækni 5
  Bílamálarar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur fá þjálfun í meðhöndlun á efnum og verkfærum sem unnið er með við sprautumálun á ökutækjum. Áhersla er lögð á þær vinnuaðferðir sem henta þeirri vinnuáætlun sem nemandi fær í hendur. Áhersla lögð á að fara eftir fyrirmælum framleiðenda um notkun efna og tækja og nota TDS og SDS.
  Vinnuaðferðir og tækni 4.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Vinnuaðferðum og tæknibúnaði sem beita þarf við undirbúning og málun ökutækja.
  • Leiðbeiningum bílaframleiðenda og mikilvægi þess að farið sé eftir þeim fyrirmælum.
  • TDS, SDS til geta farið eftir þeim.
  • Verklýsingum og vinnuferlum þegar verið er að gera við ökutæki.
  • Persónuvörnum sem nota skal við viðgerðir á ökutækjum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Meðhöndla öll þau efni sem þarf til að viðgerð standist kröfur framleiðanda.
  • Beita þeim aðferðum sem þarf til að viðgerð sé viðunandi.
  • Velja þau tæki, tæknibúnað og verkfæri sem eiga við hverju sinni.
  • Ganga vel um og hafa snyrtilegt í kringum sig. Þrífa verkfæri og tæki.
  • Nota þær persónuvarnir sem nota skal við viðgerðir á ökutækjum.
  • Gera greinagóða verklýsingu á unnu verki.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Gera verkáætlanir og magnáætlun um notkun efna við tiltekið verk.
  • Vinna eftir verkáætlun til þess að endanlegt útlit og áferð sé í fullu samræmi við kröfur viðskiptavinar.
  • Vinnan sé í fullu samræmi við viðurkenndar aðferðir framleiðenda ökutækja og efnis (OEM, TDS og SDS).
  • Velja réttan búnað, tæki og efni til notkunar. Skrifa greinargóða verklýsingu á því verki sem unnið er.
  • Nota persónuvarnir á réttan hátt svo enginn skaði hljótist af.
  Símat. Verkefni sem tengjast hæfniviðmiðum áfangans verða lögð fyrir og metin.