Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1649696925.12

  Verkstæðisfræði
  BVVE2VB01
  11
  Verkstæðisfræði
  Verkstæðisfræði bifreiðasmiða
  Samþykkt af skóla
  2
  1
  Farið er yfir vinnuverndarmál, svo sem reglur um heilbrigði, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, ýmsar hættur í störfum og örugg vinnubrögð. Skoðuð áhöld og verkfæri sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum. Skoðuð sérverkfæri og áhöld til sérgreindra verka. Farið yfir notkunarsvið og vinnuverndaratriði sem tengjast ýmsum verkstæðisbúnaði, einkum málmsuðutækjum, lyftitækjum, þrýstilofts- og rafknúnum tækjum og aflverkfærum. Farið yfir meðhöndlum skrúffestinga, þ.m.t. að gera við skrúfgang og bora úr slitna bolta. Fjallað um hættuleg efni og eitrunarhættu og bruna- og sprengihættu. Mikilvægi þess að íhuga hættur og þekkja viðbrögð við óhöppum. Hreinlæti og meðferð úrgangs og spilliefna. Áhersla á fagmennsku við alla þætti sem snerta starfið. Áfanginn er sameiginlegur bifreiðasmíði, bifvélavirkjun og bílamálun og eru áherslur í kennslu í samræmi við það.
  Grunnur bíliðna
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Þeim almennu og sérstöku hættum sem fylgja störfum á ökutækjaverkstæðum og valdið geta slysum, sjúkdómum og skemmdum á verðmætum.
  • Persónulegum öryggisbúnaði og reglum um notkun hans.
  • Öryggis- og hlífðarbúnaði sem er á tækjum eða verkfærum.
  • Helstu almennu verkfærum og sérverkfærum sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum, notkun þeirra og umhirðu.
  • Algengum skrúffestingum og lyklastærðum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Meta hættur á vinnustað.
  • Velja réttan hlífðarbúnað.
  • Velja réttu verkfærin.
  • Nota stærri sem smærri verkfæri við vinnu á ökutækjaverkstæðum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Gera grein fyrir þýðingu hugtaksins fagmennska.
  • Lýsa reglum um hreinlæti og meðferð úrgangs og spilliefna.
  • Nota persónulegan öryggisbúnað.
  • Haga vinnu sinni þannig að hún valdi ekki hættu fyrir hann sjálfan eða aðra sem á verkstæðinu eru.
  • Meta ástand almennra áhalda og verkfæra sem notuð eru á ökutækjaverkstæðum.
  • Lýsa meðferð, hirðu og beitingu almennra áhalda og verkfæra sem notuð eru á verkstæðum.
  • Lýsa notkun og meðferð verkstæðisbúnaðar: málmsuðutækja, lyftitækja, þrýstilofts- og rafknúinna tækja, aflverkfæra og ýmissa léttitækja.
  • Gera við skrúfganga og bora úr slitna bolta.
  Símat. Verkefni sem tengjast hæfniviðmiðum áfangans verða lögð fyrir og metin.