Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1495103529.53

  Tölfræði og líkindareikningur II
  STÆR3TF05
  55
  stærðfræði
  ályktunartölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um normlega dreifingu og aðrar líkindadreifingar, úrtök og tölfræðilegar ályktanir, fylgni og fleira. Verkefni eru unnin í tölvum með hjálp tölfræðiforrita.
  5 einingar í tölfræði á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu líkindadreifingum
  • fylgnihugtakinu
  • öryggisbilum
  • framsetningu tilgáta og prófana á þeim
  • öflun tölfræðilegra upplýsinga
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nýta einfalda líkindadreifingu við útreikning líkinda
  • reikna fylgni á milli tveggja breytna
  • túlka fylgnistuðla
  • nota hugtökin öryggisbil, öryggismörk og öryggisstig
  • setja fram tilgátur og prófa þær
  • framkvæma Z-próf og t-próf
  • nýta tölfræðileg forrit við vinnslu og framsetningu tölfræðilegra gagna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn tölfræðiverkefna
  • túlka og meta niðurstöður tölfræðilegra útreikninga
  • setja fram niðurstöður sínar á skýran og skipulegan hátt
  • vinna með öðrum að verkefnum sem tengjast tölfræði
  Símatsáfangi sem byggir á verkefnavinnu. Nemendur vinna bæði einstaklings- og hópverkefni sem skilað er jafnt og þétt yfir önnina.