Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1490089877.94

  Ferðamálafræði
  FERÐ2FÍ05
  3
  ferðamálafræði
  Ferðalandafræði Íslands
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BA
  Í áfanganum eru kynntir helstu ferðmannastaðir í byggð og óbyggð. Skoðaðir eru ferðamöguleikar og framboð, eftir hverju er að sækjast fyrir ferðamenn á Íslandi. Skoðuð eru helstu einkenni þjóðlífs, menningar og náttúru landsins. Farið er yfir helstu atriði náttúruverndar og skoðað hvernig nýting lands og ýmis afþreying í ferðaþjónustu getur farið saman. Skoðað er hvernig atvinnugreinin hefur byggst upp og hvaða verkferlar eru viðhafðir í stjórnun ferðamála. Nemendur þurfa að þekkja helstu gisti-og hótelkeðjur. Farið er yfir vegakerfi landsins og skoðaðar eru aðrar samgönguleiðir. Kennd er notkun handbóka og upplýsingamiðla um land og þjóð.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • starfsemi ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar
  • áhrifum ferðaþjónustu á íslenskt samfélag
  • hvernig á að skipuleggja og undirbúa ferðir um Ísland fyrir hópa og einstaklinga
  • hvernig ferðamannahópar hafa mismunandi væntingar með tilliti til markhóps
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • átta sig á staðháttum á láglendi og hálendi, aðgengi, aðstöðu og aðdráttarafli
  • skipuleggja ferðir fyrir mismunandi hópa með mismunandi þarfir
  • notað handbækur, heimasíður og aðra miðla sem í boði eru
  • lesa úr landakortum, rafrænum kortum og upplýsingum fyrir ferðaþjónustu
  • skipuleggja ferðir með hæfilegum akstri og fjarlægðum
  • raða saman mismunandi afþreyingu og aðdráttarafli í náttúru Íslands á skynsamlegan og ánægjulegan hátt fyrir ferðamenn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja helstu vinnuferla ferðaþjónustuaðila
  • vita hvar helst er að leita upplýsinga um land og þjóð
  • þekkja þolmörk svæða og einstakra staða til að skaða ekki náttúru landsins
  • geta reiknað út verð ferða og hafa skilning á gengismálum í viðskiptum
  • hafa þekkingu á hvar hægt er að fá mat og gistingu á ferð um landið
  • geta kynnt tillögur fyrir væntanlegum kaupanda í máli og myndum
  Fjölbreytt námsmat sem endurspeglar markmið áfangans. Lokaeinkunn byggir á kennara-, sjálfs- og jafningjamati á jafnri virkni og verkefnaskilum nemenda.