Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1463569210.52

  Siðfræði heilbrigðisstétta og sjúkraskrár
  SIÐF2SA05(FB)
  4
  siðfræði
  Siðfræði, samskipti og sjúkraskrár
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Í áfanganum er lögð áhersla á þá hugmyndafræði og gildi sem liggja samskiptum fagfólks til grundvallar. Farið er í ýmis hugtök úr siðfræði heilbrigðisþjónustu eins og sjálfræði, velferð, faglegt forræði auk skyldna fagfólks og réttinda skjólstæðinga. Þá er fjallað um skráningu og meðferð persónuupplýsinga í sjúkraskrá, varðveislu gagna, þagnarskyldu um upplýsingar í sjúkraskrám. Farið í lög um sjúkraskrá, réttindi sjúklinga, hlutverk og skyldur heilbrigðisstarfsfólks í tengslum við sjúkraskrá og rafræna sjúkraskrá. Nemendum eru kynntar aðferðir við úrlausna siðferðilegra álitamála. Fjallað er um siðferði rannsókna á fólki og hugmyndir um réttláta heilbrigðisþjónustu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim gildum sem liggja mannlegri breytni til grundvallar
  • helstu hugtökum, markmiðum og aðferðum siðfræðinnar
  • helstu skyldum fagfólks og réttindum sjúklinga
  • skilyrðum siðferðilegs sjálfræðis og réttmæti faglegs forræðis
  • forsendum réttlátrar heilbrigðisþjónustu
  • sjúkraskrám, lögum um þær og varðveislu þeirra. þeirra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita siðferðilegum hugtökum á markvissan hátt í ræðu og riti
  • skoða siðferðileg álitamál út frá fleiri en einu sjónarhorni bæði í ræðu og riti
  • greina og leysa úr siðferðisvanda
  • greina frá helstu fræðihugmyndum í siðfræði heilbrigðisþjónustu
  • skrá samkvæmt skráningarkerfum sem notuð eru í heilbrigðiskerfinu og geta leitað í rafrænni sjúkraskrá að upplýsingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • heimfæra þær fræðihugmyndir og hugtök sem fjallað var um í áfanganum yfir á einstök dæmi úr raunveruleikanum
  • geta rökstutt hin ýmsu sjónarhorn á siðferðilegum álitamálum
  • geta tengt þær fræðihugmyndir sem fjallað er um í áfanganum við daglegt líf
  • leita í sjúkraskrám og nýta upplýsingar sem þar eru