Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460997251.56

  Náttúrufræði með áherslu á náttúruhamfarir
  NÁTT1NH02
  21
  náttúrufræði
  Náttúruhamfarir
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í þessum áfanga fá nemendur tækifæri til að kynna sér einkenni íslenskrar náttúru og náttúruhamfarir. Fjallað verður um eldgos, jarðskjálfta, flóð og storm, ásamt viðbrögð við þeim. Gott getur verið að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, t.d. með vettvangsnámi úti í samfélagi, umhverfi og náttúru í þeim tilgangi að nemendur læri, þekki, skilji, og skynji umhverfi sitt sem best.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Fjölbreytileika íslenskrar náttúru
  • Náttúrufræðilegum hugtökum
  • Eldvirkni, jarðhræringum og öðrum náttúruhamförum
  • Að yfirborð jarðar er mismunandi
  • Að jörðin er í stöðugri þróun og hefur tekið miklum breytingum á löngum tíma
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Taka þátt í umræðum um íslenska náttúru og náttúruhamfarir
  • Geri sér grein fyrir því að vatn, í hvaða formi sem er, hefur áhrif á yfirborð jarðar
  • Afla sér upplýsinga um viðeigandi viðbrögð við náttúruhamförum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Gera sér grein fyrir því að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana
  • Þekkja náttúrulegt umhverfi sitt og rati um það
  • Taka þátt í gagnrýnni umfjöllun um málefni er snerta náttúru og náttúruhamfarir
  • Bregðast rétt við mögulegum náttúruhamförum, s.s. jarðskjálfta, flóði, snjóflóði eða eldgosi
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.