Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1460469358.72

  ART – Sjálfsstjórn
  FÉLF1SS02
  7
  félagsfærni
  Sjálfsstjórn, félagsfærni, siðferðislegar úrlausnir
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Gert ráð fyrir því að nemendur öðlist færni í að takast á við og ræða einfaldari og flóknari gerðir félagsfærni, siðferðismats og sjálfsstjórnar. Unnið er að bæta færni nemanda í mannlegum samskiptum, kenna nemendum að takast á við tilfinningar sínar (aðallega reiðina) og takast á við siðferðisklípur sem upp gætu komið í raunveruleikanum. Þjálfunin miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum.
  FÉLF1SÚ02
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Muninum á einfaldri og flókinni félagsfærni. Sérstaklega unnið með að nemendur geti sett sig í spor annarra.
  • Mikilvægi siðferðis í daglegu lífi.
  • Hvað reiðistjórnun er og hvaða aðferðir eru til taks til að takast á við þessa tilfinningu og hún borin saman við líkar og ólíkar tilfinningar.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Takast á við flóknari félagsfærniatriði.
  • Meta eigin siðferðisbresti og styrkleika.
  • Takast á við flóknari reiðistjórnunaratriði og þau sett í samhengi við stjórn annarra tilfinninga.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Horfa gagnrýnum augum á eigin hegðun og geta rætt það við aðra.
  • Geta rætt við aðra um siðferðisleg álitamál
  • Geta rætt og metið eigin getu til þess að takast á við reiði og aðrar tilfinningar.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.