Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1446130314.43

  Lokaáfangi bóknámsbrauta
  LOKA2FV03
  3
  lokaverkefni
  Framhaldsnám og vinnumarkaður
  Samþykkt af skóla
  2
  3
  Áfanginn er ætlaður nemendum bóknámsbrauta og ætlast er til þess að þeir taki hann ekki fyrr en á útskriftarönn. Í honum eiga nemendur að fræðast um ýmislegt sem þeim stendur til boða að námi loknu, einkum þó framhaldsnám hér heima og erlendis. Nemendur fá kynningu á réttindum og skyldum á vinnumarkaði og hvernig best er að standa að atvinnuumsókn og undirbúningi fyrir atvinnuviðtal. Loks á áfanginn að vera vettvangur fyrir nemendur til kynnast, vinna saman að undirbúningi kveðjuathafnar (dimission) og styrkja til frambúðar tengsl sín við skólann. Nemendur rita dagbók (ferilbók) meðan þeir eru í áfanganum og skila í annarlok.
  Nemandi þarf að hafa lokið nógu mörgum einingum til að geta útskrifast á þeirri önn sem hann er skráður í áfangann. Kennslustjórar hafa lokaorð um hverjir mega skrá sig í áfangann.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • framboði náms hér á landi að loknu stúdentsprófi
  • ferilskrá, gerð hennar og uppfærslu
  • helstu réttindum og skyldum fólks á vinnumarkaði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrá hugleiðingar sínar í dagbók/ferilbók
  • afla sér upplýsinga um mismunandi námsleiðir hérlendis og erlendis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sækja um nám eða starf að loknu stúdentsprófi
  • leita réttar síns hjá stéttarfélagi og/eða fagfélagi
  • taka þátt, með samnemendum, í að kveðja skóla sinn með vinsemd og virðingu
  Námsmat byggir á mætingu, verkefnaskilum, ásamt þátttöku í kveðjuathöfn nemenda.