Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1444144710.7

  Grunnáfangi
  ÍSLE1GR05
  76
  íslenska
  grunnur
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum þjálfast nemendur í að lesa bókmenntir og nytjatexta og rifja upp helstu hugtök málfræðinnar. Nemendur læra að nota orðabækur og önnur hjálpargögn og kynnast undirstöðuhugtökum bókmenntafræðinnar. Þá læra nemendur undirstöðuatriði tengd ritgerðarsmíð og að ganga frá texta í ritvinnsluforriti. Nemendur skrifa nokkra stutta texta í áfanganum þar sem reynir jafnt á bókmenntafræðilega greiningu sem hæfni þeirra til sköpunar. Í áfanganum er farið yfir helstu stafsetningarreglur og nemendur þjálfaðir í að nota leiðréttingarforrit.
  Einkunn 5 – 6,9 á grunnskólaprófi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum bókmenntafræðinnar
  • helstu hugtökum málfræðinnar (orðflokkum og beygingarfræði)
  • helstu hugtökum sem tengjast ritun og ritvinnslu
  • greinarmuni talmáls og ritmáls
  • helstu stafsetningarreglum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota helstu bókmenntahugtök í skriflegri og munnlegri umfjöllun um bókmenntir
  • nota helstu málfræðihugtök í greiningu á texta
  • nota orðabækur
  • nota leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn við ritsmíðar
  • beita viðeigandi málsniði eftir málaðstæðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • túlka efni og greina formleg einkenni ýmis konar texta
  • semja stutta texta af ýmsum toga með viðeigandi málfari og með tilliti til viðurkenndra stafsetningarreglna
  • tjá sig á málefnalegan hátt um bókmenntir og nytjatexta í fjölmiðlum, t.d. á neti og spjallsíðum
  • meta á gagnrýninn hátt málfar í nærumhverfi og fjölmiðlum
  Í áfanganum er stuðst við leiðsagnarmat, hlutapróf og skriflegt lokapróf.