Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432756537.64

  Íslenska sem annað mál - IV
  ÍSAN1GT05
  10
  íslenska sem annað mál
  hlustun, ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Áfanginn er grunnáfangi tvö í íslensku fyrir tvítyngda nemendur. Haldið er áfram með innlögn grunnþátta málkerfisins og viðfangsefni fyrri áfanga eru rifjuð upp. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun og meiri áhersla lögð á þjálfun í lesskilningi með lestri léttlestrarbóka, greina og rauntexta úr öðrum námsgreinum nemenda. Einnig þjálfast þau í að skrifa lengri texta en áður. Áfanginn raðast á B1 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum (ETM).
  Nemendur hafi lokið við ISLA1GE06
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum í íslensku málkerfi svo sem framburði, tónfalli og flóknari málfræðiatriðum
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
  • einfaldari hugtökum annarra námsgreina
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja ólíka texta sem tengjast eigin áhugasviði eða texta um almennt og sérhæfðara efni sem fjallað er um í áfanganum
  • fylgjast með frásögnum eða samtölum og taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur kynnt sé
  • skilja og geta tjáð sig í mæltu og rituðu máli um léttan texta, stuttar greinar og geta fjallað um efnið munnlega og skriflega og sýna fram á skilning á formgerð og byggingu textans
  • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi
  • skrifa samfellda texta um ýmis efni sem hann þekkir, t.d. útdrætti og óformleg bréf og fylgja grundvallarreglum sem gilda um ritað mál og nota viðeigandi málfar
  • skilja betur hugtök annarra námsgreina
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja frásagnir og ná aðalatriðum úr fjölmiðlum og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt og afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í náminu
  • tjá sig um þjóðfélagsleg og menningarleg málefni og nýta nýjan orðaforða bæði munnlega og skriflega
  • skrifa um ýmis málefni og atburði, ímyndaða eða raunverulega, og miðla eigin skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og væntingum
  • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, s.s. öðru námsefni, kvikmynd, blaðagrein eða sögu
  • takast á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum, beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og halda samtali gangandi
  Þekking er metin með prófum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum, könnunum og kynningum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM (tali, hlustun, lestri og ritun).