Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432124088.7

  Grunnáfangi í ensku
  ENSK1GR05
  37
  enska
  grunnáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Lestur hlustun og ritun: Lesnir eru og hlustað á stutta texta. Lögð er áhersla á samtímatexta og orðaforða daglegs lífs. Farið er í smásögur og stuttar skáldsögur og áhersla lögð á innihald textans. Farið er í grunnatriði þess að lesa milli lína og túlka texta. Notast er við hlustun í yfirferð hluta lestrarefnisins. Lögð eru fyrir stutt ritunarverkefni. Ritun er bæði tengd lesnum textum og reynslu úr daglegu lífi. Prófað er munnlega úr innihaldi skáldsagna og stuttra hagnýtra texta. Unnið er með málfræði. Farið er yfir alla grunnmálfræði með áherslu á sagnir, einfaldar tíðir, eintölu/fleirtölu, eignarfall, lýsingarorð/atviksorð og greini nafnorða. Málfræðin er tengd öðrum þáttum í kennslu eins og ritun og lestri texta.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu málfræðiatriðum og orðflokkum
  • nýjum grunnorðaforða
  • helstu málfræðiatriðum og geta notað þau á réttan hátt í mæltu og rituðu máli
  • stuttum textum
  • ritun stuttra texta
  • grunntjáningu á ensku
  • hlustun á ensku
  • notkun hjálpargagna, svo sem notkun stafrænna orðabóka og leiðréttingarforrita
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja einfalda texta, svo sem blaðagreinar, smásögur og stuttar skáldsögur með það að markmiði að auka orðaforða sinn og afla upplýsinga
  • nota mismunandi aðferðir til að læra helstu málfræðiatriði, svo sem lestur og glósur
  • skrifa stutta texta um kunnugleg málefni
  • hlusta á enska tungu og skilja inntak efnisins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa og skilja almenna, einfalda texta og segja frá innihaldi þeirra í aðalatriðum sem meta má með munnlegum og skriflegum verkefnum
  • gera greinarmun á mismunandi málnotkun eftir aðstæðum og fylgja eftir og taka þátt í samræðum um efni sem farið hefur verið í
  • endursegja efni sem hann hefur lesið eða heyrt
  • beita mismunandi aðferðum og hjálpargögnum við ritun svo sem orðabókum og leiðréttingarforritum
  • skilja og geta greint frá aðalatriðum ýmiss konar texta og finna upplýsingar í texta til að svara einföldum spurningum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.