Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432055090.21

  ART – Siðferðislegar úrlausnir
  FÉLF1SÚ02
  5
  félagsfærni
  Siðferðislegar úrlausnir, félagsfærni, sjálfsstjórnun
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Gert ráð fyrir því að nemendur öðlist færni í að takast á við og ræða einfaldari og flóknari gerðir félagsfærni, siðferðismats og sjálfsstjórnar. Unnið er að bæta færni nemanda í mannlegum samskiptum, kenna nemendum að takast á við tilfinningar sínar (aðallega reiðina) og takast á við siðferðisklípur sem upp gætu komið í raunveruleikanum. Þjálfunin miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum.
  FÉLF1FF03
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Muninum á einfaldri og flókinni félagsfærni. Sérstaklega unnið með að nemendur geti sett sig í spor annarra.
  • Mikilvægi siðferðis í daglegu lífi og hvað einkennir þá einstaklinga sem eru siðblindir.
  • Hvað reiðistjórnun er og hvaða aðferðir eru til taks til að takast á við þessa tilfinningu.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Takast á við flóknari félagsfærniatriði sbr. hlutverkaspennu.
  • Meta siðferðisbresti og styrkleika annarra
  • Takast á við flóknari reiðistjórnunaratriði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Horfa gagnrýnum augum á eigin hegðun og geta rætt það við aðra.
  • Geta rætt við aðra um siðferðisleg álitamál
  • Geta rætt og metið eigin getu til þess að takast á við reiði og aðrar tilfinningar.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.