Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430847170.36

  Lífsstíll A
  LÍFS1HN02
  51
  lífsleikni
  Heilbrigði, forvarnir, nám, skóli
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er bóklegur og er kenndur samhliða verklega áfanganum Hreyfing A. Í áfanganum verður fjallað um andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Lögð verður áhersla á forvarnir í víðu samhengi og nemendur fá tækifæri til að glöggva sig á gildismati sínu, hegðun, félagslegu umhverfi og framtíðarsýn. Einnig verður fjallað um námsstíla og vinnubrögð í námi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forsendum og áhrifum þjálfunar á líkama og heilsu
  • mismunandi aðferðum til heilsuræktar
  • mikilvægi upphitunar og liðleika- og styrktarþjálfunar
  • helstu reglum og öryggisatriðum varðandi líkamlegt álag
  • mikilvægi svefns, hvíldar og slökunar
  • helstu flokkum næringarefna
  • mikilvægi þess að borða hollan og fjölbreyttan mat
  • verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli
  • mikilvægi kynheilbrigðis
  • algengum kynsjúkdómum og getnaðarvörnum
  • árangursríkum námsaðferðum og mikilvægi þess að setja sér markmið
  • góðum prófaundirbúningi og leiðum til að draga úr prófkvíða
  • streitu, streitustjórnun og geðheilbrigði
  • ýmsa áhættuþætti í lífi ungmenna s.s. tóbak og vímuefni, tölvu og netnotkun og hegðun í umferðinni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mismunandi slökunaraðferðum og streitustjórnun
  • skoða sitt eigið mataræði og velja sem oftast holla næringu
  • greina mýtur, fordóma og ranghugmyndir í tengslum við kynhegðun
  • setja sér raunhæf markmið og skipuleggja hvernig þeim skuli náð
  • beita árangursríkri námstækni
  • skoða og meta eigið heilbrigði og velferð og taka ábyrgð á eigin hegðun
  • taka þátt í umræðum og rökstyðja eigin skoðanir
  • sýna tillitssemi og samkennd í samvinnu með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • efla styrkleika sína og vinna að því að þeir nýtist sem best
  • nota árangursrík vinnubrögð í námi
  • takast á við álag í daglegu lífi
  • fylgja eftir markmiðum sínum
  • taka ábyrgð á eigin lífi og gjörðum m.a. ábyrgrar afstöðu til áhættuhegðunar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.