Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430846399.47

  Almenn enska, upprifjun II
  ENSK1AU05
  35
  enska
  Almenn enska – ritun, hlustun, lestur, samskipti, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við B1 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar. Megintilgangur áfangans er að byggja upp sjálfstraust nemenda gagnvart ensku, bæði rituðu máli og töluðu. Mikil áhersla er lögð á hið talaða mál, bæði frásagnir og almenn samskipti. Lesefni áfangans er af ýmsum toga, bæði blaða- og tímaritsgreinar og bókmenntatextar. Beitt er ólíkum lestraraðferðum, bæði hraðlestri og nákvæmnislestri. Ritunarverkefni eru bæði frjáls ritun og ritun sem byggir á lesefni áfangans. Rík áhersla er lögð á samvinnu nemenda í kennslustundum, bæði varðandi tal- og ritmál. Einnig er áhersla lögð á notkun hjálpartækja, t.d. orðabóka, þar með orðabóka á netinu.
  Lokaeinkunn úr grunnskóla C, C+ eða B eða ENSK1AR105.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallaratriðum enskrar málfræði
  • grunnorðaforða til skilnings á textum og töluðu máli um kunnugleg efni og einnig til ritunar um sömu efni
  • mismun á töluðu og rituðu máli
  • afmörkuðum þáttum í menningu og mannlífi enskumælandi þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • skilja almenna texta með orðaforða úr daglegu lífi
  • mynda setningar um kunnugleg efni, þ.m.t. með námsefni
  • taka þátt í almennum samræðum, t.d. á ferðalögum erlendis, um kunnugleg efni
  • beita grundvallarkurteisisvenjum í samtölum
  • skrifa stuttan samfelldan texta um kunnuglegt efni, þar með námsefni, hugðarefni og áhugamál
  • beita grunnreglum málfræðinnar í rituðu máli
  • beita nýjustu upplýsingatækni við enskunotkun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja almennt einfalt daglegt mál, þ.m.t. úr kvikmyndum og öðru afþreyingarefni
  • skilja almenna einfalda texta um kunnugleg efni
  • skilja stuttar blaða- og tímaritsgreinar um almenn efni og námsefni
  • lesa sér til ánægju, t.d. bókmenntir eða um hugðarefni sín, og geta tjáð sig um efnið
  • takast á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum og beita eðlilegum kurteisisvenjum
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
  • skrifa stutta, samfellda texta um persónuleg efni eða áhugamál og efni sem tengist námsefni áfangans
  Sérstakt ritunarpróf og munnlegt próf. Kennaraeinkunn sem byggir að mestu á heimavinnu nemenda. Þar má nefna málfræðiverkefni, orðaforðaverkefni, stuttar ritgerðir og stuttar kannanir úr lesefni, þ.m.t. skáld- og smásögum. Skriflegt lokapróf í lok annar.