Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430824514.32

  Danska I
  DANS1AL05(FB)
  26
  danska
  almennur áfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Þessi áfangi miðast við A2 í sjálfsmatsramma Evrópsku tungumálamöppunnar.Áfanginn er fyrsta þrepi og er ætlaður til að dýpka á þá þekkingu, leikni og hæfni sem nemendur hafa öðlast í grunnskóla. Unnið verður með Portfolio möppuna, sjónvarps- og myndefni, smásögur og fjölbreytta texta. Fjölbreyttar hlustunaræfingar svo sem viðtöl, tónlist, frásagnir og fleira. Notuð verða bæði einstaklingsverkefni og verkefni unnin í hóp, ásamt leikjum til að dýpka námsefnið og auka fjölbreytni. Lögð er jöfn áhersla á alla fjóra færniþættina, tal, lestur, hlustun og ritun, bæði í kennslu og námsmati.
  Grunnskólapróf í dönsku með einkunn C, C+ eða B eða DANS1US05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarþáttum málkerfisins
  • almennum orðaforða sem hæfir hæfniviðmiðum þrepsins
  • mannlífi, menningu og siðum í Danmörku
  • mismunandi formi ritaðs texta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja setningar og algeng orð sem tengjast honum persónulega, til dæmis fjölskylduna, áhugamál og nánasta umhverfi, þegar talað er skýrt og greinilega
  • lesa texta um efni sem hann þekkir og tileinka sér ný orð í textanum
  • tjá sig um efni sem hann þekkir eða hefur undirbúið og beitt framburði og málvenjum á sem réttastan hátt
  • skrifað stuttan samfelldan texta um efni sem unnið hefur verið með
  • fara eftir þeim meginreglum sem gilda um ritað mál
  • nýta sér hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega um einföld viðfangsefni og notað setningar til að segja frá fjölskyldu sinni, sjálfum sér og áhugamálum sínum
  • undirbúa og sagt frá efni sem tengist námsefninu, til dæmis sögu sem hefur verið lesin, eða kvikmynd
  • skrifa stuttan, einfaldan en samfelldan texta um ýmis málefni, til dæmis raunveruleika sinn, líðandi stundu og liðna atburði
  • lesa stutta og tiltölulega einfalda texta, fundið upplýsingar í hversdagslegu efni
  • lesa einfalda bókmenntatexta
  • leita sér upplýsinga með hjálp upplýsingatækni og annarra hjálpargagna í tungumálanámi
  • Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustund. • Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni, tali, hlustun, lestri og ritun. • Leikni og hæfni er metin með fjölbreyttum verkefnum sem sett eru í Portfolio möppu Leiðsagnarmat er gefið fyrir Portfolio og nemendur hvattir til að betrumbæta vinnu sína. Lögð er áhersla á að nemendur sýni góð vinnubrögð og vandaðan frágang • Lokapróf metur hæfni nemanda að skilja ólesinn texta, ritunarfærni og þekkingu hans á efni áfangans.