Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430333059.29

  Stærðfræði: Föll, heildun.
  STÆR3YF05(FB)
  83
  stærðfræði
  Breiðbogaföll, heildun og fylki. Yfirlitsáfangi., tvinntölur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Í áfanganum eru ýmis atriði eldra námsefnis tekin og notuð við lausnir á verkefnum. Auk þess er nokkrum nýjum atriðum bætt við eins og breiðbogaföllum. Notkun heildunar til að finna rúmmál og flatarmál snúða. Tvinntölureikningar í rétthyrndum og pólhnitum. Fylkjareikningur og hagnýting hans. Þrepun.
  STÆR3HD05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • breiðbogaföllum og ýmsum reglum þeim tengdum
  • flóknari heildunar- og deildunarverkefnum
  • rúmmáls- og yfirborðsflatarmálsútreikningum snúða
  • tvinntölum í rétthyrnda hnitakerfinu og pólhnitum
  • fylkjareikningum
  • þrepun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • takast á við margbreytileg viðfangsefni stærðfræðinnar og horfa á viðfangsefni út frá ólíkum sjónarhornum
  • tengja eldri þekkingu við nýja þekkingu
  • varpa ljósi á verkefni með góðum skýringarmyndum þegar það á við
  • segja „sögu“ verkefnis frá upphafi til enda
  • beita táknmáli stærðfræðinnar
  • vinna með tvinntölur
  • finna rúmmál og yfirborð snúða
  • beita fylkjareikningi þar sem við á
  • nota hjálpartæki og forrit við lausn stærðfræðilegra verkefni (t.d. Geogebru)
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • takast af öryggi á við stærðfræðileg verkefni
  • rökstyðja aðferðir og hugsanaferli með skýrum hætti
  • temja sér góða framsetningu og skipulögð vinnubrögð
  • lesa, skrifa og tjá sig í töluðu máli um efnisatriði sem tengjast stærðfræði með beinum eða óbeinum hætti
  • átta sig á viðfangsefnum verkefna og þeim skilyrðum sem sett eru fram
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og velja aðferðir við hæfi
  • einfalda verkefni sem við fyrstu sýn virðast flókin
  • hagnýta sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
  • átta sig á lykilatriðum og greina hismið frá kjarnanum
  • beita ágiskun byggðri á innsæi því hún getur opnað dyr sem voru lokaðar og beint verkefni í réttan farveg
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta og taki mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum áfangans. Skriflegar æfingar verða lagðar fyrir jafnt yfir önnina sem nemendur skili inn (einir eða í hóp). Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.