Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430321549.1

  Stærðfræði: Mengi, algildi og jöfnur af hærra stigi
  STÆR2MM05(FB)
  111
  stærðfræði
  fleygbogar, hnitakerfið, margliður, mengi
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Mengi og mengjareikningur, ójöfnur, algildi, algildisjöfnur og ójöfnur, annars stigs jöfnur, fleygbogar og hagnýt verkefni sem þeim tengjast, margliður af hærra stigi, jöfnur og ójöfnur af hærra stigi og formerkjatöflur.
  STÆR2RM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu mengjahugtökum, s.s. mengi, staki, hlutmengi, faldmengi, mismengi, sammengi, sniðmengi, fyllimengi og ólíkum talnamengjum
  • ójöfnum og gröfum þeirra á talnalínu
  • algildi, algildisjöfnum og algildisójöfnum
  • annars stigs jöfnum og þeim lausnaraðferðum sem þeim tengjast
  • jöfnum fleygboga og gröfum þeirra í hnitakerfi
  • hagnýtum verkefnum sem tengjast fleygboga
  • margliðum af hærra stigi og margliðudeilingu
  • jöfnum og ójöfnum af hærra stigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rýna í mengi, teikna vennmyndir og leysa verkefni þeim tengd
  • leysa ójöfnur og teikna gröf þeirra á talnalínu
  • leysa verkefni er tengjast fjarlægðum milli tveggja punkta á talnalínu með algildisútreikningum
  • leysa algildisójöfnur
  • leysa annars stigs jöfnur og dulbúnar annars stigs jöfnur með fjölbreyttum aðferðum
  • rýna í fleygboga og átta sig á helstu eiginleikum þeirra, s.s. samhverfuási, núllstöðvum, topppunkti og skurðpunktum við ása hnitakerfisins
  • teikna gröf fleygboga í hnitakerfi
  • finna skurðpunkta fleygboga og beinnar línu sem og skurðpunkta tveggja fleygboga
  • fást við margliður af hærra stigi
  • leysa jöfnur og ójöfnur af hærra stigi með fjölbreyttum aðferðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita voldugu táknmáli stærðfræðinnar sem er mjög mikilvæg viðbót við hið venjulega tungumál og gerir það að öflugu tjáningartæki
  • temja sér góða framsetningu og skipulögð vinnubrögð
  • lesa, skrifa og tjá sig í töluðu máli um efnisatriði sem tengjast stærðfræði með beinum eða óbeinum hætti
  • átta sig á viðfangsefnum verkefna og þeim skilyrðum sem sett eru fram
  • einfalda verkefni sem við fyrstu sýn virðast flókin og orða hlutina með öðrum og e.t.v. skiljanlegri hætti
  • átta sig á lykilatriðum og greina hismið frá kjarnanum
  • þýða verkefni yfir á algebrumál
  • nýta sér hliðstæður við verkefnaúrlausnir og beita samskonar lausnaraðferðum þegar það á við
  • beita ágiskun byggða á innsæi því hún getur opnað dyr sem voru lokaðar og beint verkefni í réttan farveg
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Það næst með því að leggja reglulega fyrir skriflegar æfingar ásamt því að nemendur skili verkefnum sem eru yfirfarin af kennara. Skriflegt próf í lok annar hefur þó mest vægi. Kennari getur vikið frá þessu uppleggi og haft símat sem byggist að verulegu leyti á hlutaprófum og skilaverkefnum. Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.