Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430320225.79

  Stærðfræði: Undirbúningsáfangi i stærðfræði fyrir fyrsta áfanga á öðru þrepi
  STÆR1AU05(FB)
  55
  stærðfræði
  Undirbúningsáfangi i stærðfræði fyrir fyrsta áfanga á öðru þrepi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Grunnatriði algebru, hnitakerfið og jafna línu.
  Nemendur sem fá lokaeinkunn í grunnskóla sem er hærri en 5 (en undir 7,5/B+) eða hafa lokið STÆR1FO05 eða STÆR1BB05.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • röð aðgerða í talnareikningi
  • grunnatriðum algebru
  • fyrsta stigs jöfnum og jöfnuhneppum
  • tölum og talnahlutföllum
  • veldum og rótum
  • bókstafanotkun í stærðfræði og almennu notagildi þeirra fyrir stærðfræði og aðrar tengdar greinar
  • þýða þrautir yfir á algebruform
  • hnitakerfi
  • hallatölu línu og gildistöflu
  • jöfnu beinnar línu á skurðhallaformi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnreikniaðgerðum stærðfræðinnar
  • lesa einfaldari hluta táknmáls stærðfræðinna
  • beita veldareglum
  • beita grunnalgebru (meðhöndla bókstafi í stærðfræði)
  • leysa uppsettar og óuppsettar jöfnur
  • þýða úr íslensku yfir á táknmál stærðfræðinnar
  • leysa þrautir
  • vinna með punkta í hnitakerfi
  • gera gildatöflu fyrir jöfnu línu og teikna mynd hennar
  • teikna mynd línu sem gefin er á skurðhallaformi
  • finna hallatölu línu af mynd hennar í hnitakerfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vera læs á þann hluta táknmáls stærðfræðinnar sem tengist efni þessa áfanga
  • sýna útreikninga og skrá lausnir sínar skilmerkilega
  • láta skýringar fylgja með útreikningum
  • vanda alla framsetningu og sér í lagi gæta að réttri notkun stærðfræðitákna
  • hann geti beitt skipulegum aðferðum við lausn þrauta
  Vetrareinkunn og lokapróf. Vetrareinkunn byggir á skilaverkefnum og prófum (samtals 9 verkefnum og prófum yfir önnina). Lokapróf spannar alla helstu efnisþætti áfangans og tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum hans. Nánari útlistun á námsmati kemur fram í kennsluáætlun.