Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1430315991.88

  Stærðfræði: Fornám í stærðfræði
  STÆR1FO05(FB)
  53
  stærðfræði
  fornámsáfangi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Grunnatriði talnameðferðar og algebru. Áhersla á að læra ákveðin grunnatriði til hlítar og byggja þannig upp sjálfstraust nemenda. Samlagning, frádráttur, margfeldi og deiling talna. Forgangsröð reikniaðgerða. Brotareikningur. Grunnatriði algebru. Einfaldar jöfnur og stæður
  Nemendur sem fá einkunnina 5 eða lægri í lokaeinkunn grunnskóla taka þennan áfanga áður þeir taka STÆR1AU05 á fyrsta þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnatriðum táknmáls stærðfræðinnar
  • heilum tölum
  • röð aðgerða
  • almennum brotum
  • grunnatriðum algebru
  • einföldum fyrsta stigs jöfnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa þann hluta táknmáls stærðfræðinnar sem tengist efni þessa áfanga
  • meðhöndla heilar tölur, jákvæðar og neikvæðar, leggja saman, draga frá, margfalda og deila
  • meðhöndla almenn brot, jákvæð og neikvæð, leggja saman, draga frá, margfalda og deila
  • einfalda algebrustæður
  • liða einfaldar þáttastærðir
  • þátta einfaldar liðastærðir
  • leysa einfaldar fyrsta stigs jöfnur með einni óþekktri stærð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa einfaldan stærðfræðitexta
  • geta unnið eftir fyrirmælum
  • láta skýringar fylgja með útreikningum
  • vanda alla framsetningu og sér í lagi að gæta að réttri notkun stærðfræðitákna
  • sýna útreikninga og skrá lausnir sínar skilmerkilega
  Vetrareinkunn og lokapróf. Vetrareinkunn byggir á vikulegu mati alla önnina með verkefnum og prófum. Nemendur endurvinna öll verkefni og próf þar til þeir hafa náð tökum á viðkomandi efnisþáttum og fá þá vinnu metna. Lokapróf spannar alla helstu efnisþætti áfangans og tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum hans.