Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1429292507.28

  Lífsstíll B
  LÍFS1SJ02
  52
  lífsleikni
  Jafnrétti, fjármálalæsi, forvarnir, heilbrigði, samfélag og vinnumarkaður
  Samþykkt af skóla
  1
  2
  Áfanginn er bóklegur og er kenndur samhliða verklega áfanganum Hreyfing B. Í áfanganum verður fjallað um andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði. Lögð verður áhersla á forvarnir í víðu samhengi og nemendur fá tækifæri til að glöggva sig á gildismati sínu, hegðun, félagslegu umhverfi og framtíðarsýn. Lögð verður áhersla á jafnréttismál og staðan í samfélaginu skoðuð með tilliti til þess. Einnig verður fjallað um ungt fólk í tengslum við samfélagið, vinnumarkaðinn og fjármálalæsi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grunnþjálfun íþrótta
  • skipulagi þjálfunar
  • æfingum sem bæta líkamsstöðu og vinnutækni
  • leiðum til að nýta heilsurækt í daglegum athöfnum
  • mikilvægi svefns, hvíldar og slökunar
  • fæðubótarefnum og lyfjamisnotkun í líkamsrækt
  • verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli
  • einföldum fjármálum daglegs lífs
  • helstu þáttum sem snerta gildi, kröfur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
  • að jafnréttismál varða allt samfélagið
  • staðalmyndum um kvenleika og karlmennsku
  • klámi og áhrifum þess á kynheilbrigði
  • kynbundnu ofbeldi svo sem kynferðislegu ofbeldi
  • góðum prófaundirbúningi og leiðum til að draga úr prófkvíða
  • streitu, streitustjórnun og geðheilbrigði
  • ýmsa áhættuþætti í lífi ungmenna s.s. tóbak og vímuefni, tölvu og netnotkun og hegðun í umferðinni
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mismunandi slökunaraðferðum og streitustjórnun
  • skoða upplýsingar um mataræði, lyf og fæðubótarefni á gagnrýninn hátt
  • líta á samfélagið út frá sjónarhorni kyns og kynferðis með gagnrýnum augum
  • greina stöðu og staðalmyndir kynjanna í fjölmiðlaefni, námsefni og almennri umræðu
  • greina áhrif kynjakerfisins á fjölskylduna og heimilið, skólagöngu og vinnumarkaðinn
  • greina goðsagnir varðandi kynjamun og kynímyndir í samfélaginu
  • skipuleggja, taka upplýstar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin fjármálum og neyslumynstri
  • afla sér viðeigandi upplýsinga um skyldur og réttindi á vinnumarkaði
  • skoða og meta eigið heilbrigði og velferð og taka ábyrgð á eigin hegðun
  • taka þátt í umræðum og rökstyðja eigin skoðanir
  • sýna tillitssemi og samkennd í samvinnu með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • efla styrkleika sína og vinna að því að þeir nýtist sem best
  • nota árangursrík vinnubrögð í námi
  • takast á við álag í daglegu lífi
  • sýna ábyrgð í fjármálum
  • taka ábyrgð á eigin lífi og gjörðum m.a. ábyrgrar afstöðu til áhættuhegðunar
  • líta á veröldina út frá sjónarhorni ólíkra hópa í samfélaginu
  • setja sig í spor annarra og ígrunda viðhorf sín
  • geta tengt menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf
  • geta tekið þátt í rökræðum um stöðu kynjanna
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.