Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428935141.04

  Almenn jarðfræði
  JARÐ2AJ05
  25
  jarðfræði
  almenn jarðfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er áhersla lögð á að kynna virkni innrænna og útrænna afla og samspil þeirra við menn og umhverfi. Leitast er við að vekja áhuga og skilning á þeim ferlum sem móta landið og skapa þær náttúrlegu aðstæður sem menn búa við. Stuðlað er að aukinni meðvitund um notkun mismunandi orkugjafa og áhrif þeirra á umhverfið. Helstu efnisatriði eru: Sólkerfið og staða jarðar í alheimi. Lofthjúpurinn, veður, ósoneyðing og gróðurhúsaáhrif. Alþjóðleg samvinna í umhverfismálum. Hafið og hafstraumar. Innræn öfl, innri gerð jarðar, landrek og möttulstrókar. Eldvirkni Íslands og mismunandi gerðir eldstöðva. Hnitakerfi jarðar, staðsetningar og mælikvarði. Jarðvarmi, uppruni, nýting og umhverfisáhrif. Bergtegundir jarðskorpunnar og hringrás bergs. Jarðefnaeldsneyti og umhverfisáhrif. Útræn öfl, grunnvatn, ár og vötn. Vatnsaflsvirkjanir, forsendur og umhverfisáhrif.
  NÁTT1GR05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tilteknum hugtökum og kenningum jarðfræðinnar
  • sérstöðu Íslands í jarðfræðilegu samhengi
  • mismunandi eðli helstu eldstöðva landsins
  • mismunandi landsvæðum á grundvelli staðfræði Íslands
  • nýtingu helstu orkuauðlinda landins að teknu tilliti til umhverfisáhrifa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með almenna umfjöllun um jarðfræðileg fyrirbæri til dæmis í fjölmiðlum
  • nota kort og loftmyndir við túlkun jarðfræðilegra gagna
  • lesa veðurupplýsingar af veðurkortum
  • teikna einfalt þversnið af innri gerð jarðar og flekamörkum
  • staðsetja flekamörk, gosbelti og möttulstrók landsins
  • útskýra hringrás bergs
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • yfirfæra bóklega þekkingu yfir á það sem sjá má í náttúrunni til dæmis í vettvangsferðum
  • þekkja og greina í sundur algengustu bergtegundir á Íslandi
  • lesa úr gögnum er varða nýtingu orkuauðlinda og umhverfisáhrif þeirra
  • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð í upplýsingaöflun, mati, úrvinnslu og framsetningu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.