Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428668293.38

  Bókmenntir og menning
  ENSK3OR05
  58
  enska
  Bókmenntir (fjölbreyttir textar), menning, orðaforði, rannsóknir og ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Bókmenntir (Shakespeare & nútímabókmenntir), menning, orðaforði, rannsóknir og ritun.
  ENSK3OG05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum þar sem tungumálið er talað
  • menningu þeirra þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
  • orðaforða sem gerir nemenda kleift að tileina sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og/eða starfi
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið
  • uppruna tungumálsins og útbreiðslu, og skildleika þess við íslenskt mál
  • þverfaglegum orðaforða til markvissrar notkunar í námi á háskólastigi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • þekkja og skilja vel sérhæfða texta á sviði sem nemandi þekkir
  • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögn er ekki endilega skipulögð eða fullmótuð
  • lesa, sér til ánægju eða upplýsingaöflunnar, texta sem gera miklar kröfur til lesenda, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð
  • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni hvort sem þau eru almenn eða persónulegs eðlis
  • notkun tungumálsins á sveigjanlegan og árangursríkann máta í samræðum
  • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum eða persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem nemandi þekkir eða getur aflað sér þekkingar á
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni tæknilegs eða fræðilegs eðlis
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu, sem og rituðu, máli og undirliggjandi tilgangi og viðhorfum þess sem talar/ritar
  • geta lagt gagnrýnið mat á texta sem og hagnýtt sér fræðitexta og metið heimildir á gagnrýninn hátt
  • beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt með dæmum og geta brugðist við fyrirspurnum
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag
  • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild skv. þeim hefðum sem gilda um heimildarvinnu
  • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandi er
  • skrifa texta með röksemdarfærslu þar sem fram koma rök með og á móti, og þau rök vegin og metin
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá