Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428667344.82

  Breiðbogaföll og pólhnitakerfi
  STÆR3BP05
  65
  stærðfræði
  Breiðbogaföll, pólhnitakerfi og tvinntölur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Meginefni áfangans eru breiðbogaföll, heildun, pólhnitakerfi, tvinntölur og diffurjöfnur auk tengdra viðfangsefna. Breiðbogaföll eru skoðuð og þau borin saman við hornaföll. Farið er í hvernig heildun er notuð til að finna rúmmál snúða, yfirborð og bogalengd. Einnig eru pólhnitakerfi og tvinntölur skoðaðar í rétthyrndum hnitum og pólhnitum. Lausnir annars stigs línulegra diffurjafna með stuðlum úr mengi rauntalna. Skoðuð eru tengsl milli efnis áfangans og hagnýtingu þess. Í áfanganum er lögð áhersla á skipulögð vinnubrögð, röksemdafærslur og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  STÆR3HE05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • breiðbogaföllunum, reglum þeim tengdum og óbein tengsl þeirra við hornaföll
  • heildun og rúmmálsreikningum snúðs
  • pólhnitakerfinu og tengslum þess við rétthyrnt hnitakerfi
  • tvinntölukerfinu
  • annars stigs línulegum diffurjöfnum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða og teikna breiðbogaföll og beita reglum þeim tengdum
  • reikna rúmmál snúðs sem fram kemur þegar svæði er snúið um láréttan eða lóðréttan ás
  • skoða og nota tvinntölureikning, bæði á venjulegu formi og á pólhnitaformi
  • breyta stærðartáknum úr rétthyrndu kerfi yfir í pólhnit og öfugt
  • leysa annars stigs línulegar diffurjöfnur, með rauntölustuðlum, bæði hliðraðar og óhliðraðar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja tvinntölur og geti samsvarað þær vigurreikningi í tvívíðu rúmi
  • meðhöndla tvinntölur og geta sýnt öðrum hvernig þær eru uppbyggðar
  • útskýra hvernig snúðar myndast og nýta heildun til að finna rúmmál þeirra
  • fjalla um notagildi diffurjafna og í hverju lausn þeirra er fólgin
  • setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstyðja aðferðir sínar
  • skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.