Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428406463.17

  Almenn efnafræði - framhald
  EFNA2EF05
  29
  efnafræði
  efnafræði framhald
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Framhaldsáfangi í almennri efnafræði. Efnisatriði: Eiginleikar lofts og þau lögmál sem lýsa eiginleikum þess. Ástandsjafna lofts. Efnaorka, útvermin og innvermin efnahvörf. Varmabreytingar við efnahvörf. Fyrsta lögmál varmafræðinnar, varmamælingar og myndunarvarmi. Hraði efnahvarfa, árekstrakenningin og gangur efnahvarfa. Efnajafnvægi, jafnvægisfastar og þættir sem hafa áhrif á jafnvægi. Sölt í vatnslausn, leysni og leysnimargfeldi.
  EFNA1AE05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skilgreiningum á öllum efnisatriðum áfangans skv. upptalningu hér að framan
  • sértækum dæmum um hvert efnisatriði áfangans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • meta hvaða mælieiningar henta við útreikninga með gasjöfnunni og umreikna milli eininga eins og nauðsynlegt er
  • nota gasjöfnuna við útreikninga t.d. á mólafjölda, þrýstingi, rúmmáli og hita, bæði eina sér og í tengslum við stillta efnajöfnu. Ennfremur að finna ýmsar afleiddar stærðir svo sem massa og mólmassa gasefna
  • finna sameindarformúlu efnis út frá massaprósentum frumefna þess og mólmassa sameindarinnar
  • beita lögmáli Hess til að ákvarða hvarfvarma fyrir heildarhvarf sem er summa tveggja eða fleiri hvarfþrepa með þekktan hvarfvarma
  • nota stillta efnajöfnu til að finna orkubreytingu þegar ákveðið magn efnis hvarfast eða myndast í efnahvarfi
  • setja fram og nota jafnvægislögmálið m.a. til að reikna jafnvægisfasta, finna jafnvægisstyrki efna þegar K er gefið og kanna hvort jafnvægi eða ójafnvægi ríki fyrir gefna styrki efnanna
  • beita reglu Le Chateliers til að sjá hvernig breytingar á ytri aðstæðum raska efnajafnvægi
  • reikna leysnimargfeldi salta og finna leysni salts bæði í hreinu vatni og í lausn sem inniheldur aðra jón saltsins
  • nota jónamargfeldi og leysnimargfeldi til að segja fyrir um botnfallsmyndun
  • gera massa og rúmmálsmælingar og meðhöndla glervöru, efni og áhöld við tilraunir í efnafræði með eigin öryggi og annarra í huga
  • afla heimilda, nýta gagnabanka og miðla niðurstöðum, m.a. með skýrslugerð
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna skipulega að verkefnalausnum, m.a. með hliðsjón af mikilvægi mólhugtaksins, út frá þekkingu á lausnum svipaðra verkefna, eða með því að setja upp jöfnur sem eiga við gefnar forsendur
  • notfæra sér þekkingu úr öðrum greinum við verkefnalausnir í efnafræði
  • meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
  • tengja efnafræðina við daglegt líf fólks og umhverfi og sjá notagildi hennar
  • skiptast á skoðunum við vinnufélaga um mælingar og niðurstöður og ræða og útskýra hugmyndir
  • viðhafa nákvæmni og skipuleg vinnubrögð við mælingar og tilraunavinnu sem og við tölvugagnaúrvinnslu og skýrslugerð
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun á samræmi við skólanámskrá.