Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1428160014.23

  Lokaverkefni
  MYNL3LS05
  25
  myndlist
  Lokaverkefni, sköpunarferli, sýning
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum vinna nemendur á síðasta námsári brautarinnar lokaverkefni sem byggir á þekkingu þeirra og rannsókn á eiginn námssviði/listgrein. Ætlast er til að nemandinn vinni hugmyndavinnu, spyrji gagnrýninna og rannsakandi spurninga í rannsókn sinni og tengi saman fjölbreytta þekkingu, leikni og hæfni sem hann hefur öðlast og nýti við lokaverkefni sitt. Lokaverkefnið felur jafnframt í sér að nemandinn sýni og/eða kynni afurðina á skýran og skapandi hátt og þjálfist í að útskýra og rökstyðja rannsóknarferlið og endanlegar niðurstöður. Verkefnið þjálfar þannig nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum, að standa fyrir máli sínu og taka ábyrgð á eigin námi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu aðferðum, hugtökum, stílum og stefnum námssviðs/listgreinar sinnar
  • áhrifamætti mismunandi tjáningarleiða í listsköpun
  • gildi stöðugrar ástundunar og þjálfunar í listgrein sinni
  • raunhæfri markmiðasetningu og afmörkun viðfangsefna
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja verkferli
  • beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun
  • greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annara af þekkingu, víðsýni og virðingu
  • nýta fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna
  • breyta hugmynd í afurð
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.