Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427207473.02

  Landafræði
  LAND2AU05
  3
  landafræði
  Maðurinn, auðlindirnar og umhverfið
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er maðurinn og umhverfi hans í brennidepli. Skoðað er hvernig athafnir mannsins hafa áhrif á umhverfið og hvernig hægt er að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra. Nemendur kynnast líka mismunandi tegundum korta og kortavarpana og læra að staðsetja sig í tíma og rúmi. Áfanginn byggir að miklu leyti á verklegum æfingum og verkefnum sem nemendur vinna undir leiðsögn kennara.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu þáttum í sögu kortagerðar
  • mismunandi landnýtingu og hvaða orsakir liggja þar að baki
  • helstu gerðum skipulags s.s. aðal-, svæða- og deiliskipulagi
  • helstu kenningum um mannfjöldabreytingar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa mismunandi kort og reikna út vegalengdir
  • staðsetja sig í bauganeti jarðar
  • meta mögulega landnýtingu út frá tópógrafískum kortum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • yfirfæra fræðin á umhverfi sitt
  • taka þátt í umræðum um vandamál sem tengjast þróun fólksfjölda
  • taka þátt í umræðum um auðlindir og umhverfismál
  Skýrslur og skilaverkefni úr verklegum æfingum. Hlutapróf og verkefni sem nemendur leysa í kennslustund og heima. Lokapróf.