Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1427122010.46

  Lokaverkefni
  LOKA3VE05
  11
  lokaverkefni
  sjálfstætt verkefni
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er unninn á síðasta námsári. Nemandi velur sér viðfangsefni og skipuleggur í samráði við leiðbeinanda. Hægt er að útfæra verkefnin á ýmsan hátt, s.s. í formi ritgerðar, vefsíðu, heimildamyndar, sýningar, tímaritsgreinar, bókagerðar, portfolio, útvarpsþáttar eða rannsóknarskýrslu. Mikil áhersla er lögð á sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Gert er ráð fyrir að nemandi velji efni tengt sinni braut þótt mögulegt sé að víkja frá þeirri reglu. Afrakstur allra lokaverkefna er kynntur innan VA í annarlok og birtur á heimasíðu skólans. Einnig er æskilegt að verkefnin séu gerð sýnileg í nærsamfélaginu. Áfanginn gefur möguleika á þverfaglegu samstarfi. Miðað er við að nemendur vinni lokaáfangann sem einstaklingsverkefni þótt þeir geti óskað eftir að gera það tveir og tveir saman. Hafi nemendur hug á að vinna í fjölmennari hópum þarf að rökstyðja það sérstaklega og lýsa fyrirfram hlutverki og vinnuframlagi hvers og eins.
  Nemandi skal hafa lokið a.m.k.130 einingum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ákveðnu sviði faggreinar sinnar; uppbyggingu, aðferðum, hugtökum, sérkennum og sögu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja verkefni með ábyrgum og sjálfstæðum hætti
  • sýna frumkvæði og skapandi nálgun
  • lesa fræðilegan texta og vinna úr honum samkvæmt viðurkenndum reglum um meðferð heimilda
  • beita viðeigandi aðferðum við útfærslu verkefnis
  • tjá sig á skýran, ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt um eigið verkefni
  • velja viðeigandi miðlunaraðferð og beita henni af öryggi
  • taka þátt í samvinnu þegar við á
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þróa hugmyndir og sýna sjálfstæði, áræðni og innsæi við útfærslu þeirra og túlkun
  • greina, tjá sig um og meta eigin verkefni og annara af þekkingu, víðsýni og virðingu
  • takast á við ný verkefni og breyta hugmynd í afurð
  • vera meðvitaður um styrkleika sína
  • átta sig á virði verkefnisins og menntunar sinnar fyrir samfélag og atvinnulíf
  • standa að sýningu/viðburði og miðla þar verkefnum sínum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.