Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426170330.3

  Heimspeki og kvikmyndir
  HEIM3KV05
  8
  heimspeki
  Kvikmyndir og heimspeki
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn fjallar í megindráttum um tengsl heimspeki við kvikmyndamiðilinn. Í áfanganum verða teknar fyrir kvikmyndir úr kvikmyndasögunni sem á einn veg eða annan kynna heimspekileg þemu eða heimspekilega hugsun. Lögð er áhersla á að nemendur læri um hinar ýmsu heimspekilegu og siðferðislegu hugmyndir sem kynntar eru í kvikmyndum og sjónvarpsefni og öðlist skilning á því hvernig miðlar eins og kvikmyndaformið geti kynnt hugmyndir og þekkingu á ólíkan hátt en hið ritaða mál. Ekki er notast við neina sérstaka kennslubók, heldur mun kennari úthluta völdum textum sem nemendur munu lesa. Námið er skipt í þrjá hluta: Í fyrsta hlutanum er teknar fyrir kvikmyndir sem fjalla um heimspeki og heimspekinga. Í öðrum hlutanum eru skoðaðar kvikmyndir sem kynna heimspeki og í þeim þriðja kvikmyndir sem geta verið séðar sem heimspeki eða predika heimspeki.
  HEIM1AH05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • möguleikum og takmörkunum kvikmyndamiðilsins
  • heimspeki og kvikmyndum sem fræðigrein
  • hugtökum eins og gagnrýnin hugsun, frelsi og réttlæti
  • hugmyndinni um spillingu tungumálsins
  • fagurfræði sem fræðigrein
  • meginkenningum í fagurfræði
  • notkun og tilgang frumspeki
  • meginkenningum í þekkingarfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og endursegja heimspekilega texta
  • greina heimspekilega þemu í listum og kvikmyndum
  • þekkja siðferðisleg vandamál og geta beitt heimspekilegum hugmyndum til þess að leysa þau
  • gera skipulega grein fyrir sínum eigin skoðunum og viðhorfum
  • hugsa sjálfstætt um heimspekileg álitamál
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran og rökstuddan texta um siðferðilegar, fagurfræðilegar og heimspekilegar hugmyndir
  • geta þróað sínar eigin kenningar og greiningar á álitamálum í þjóðfélaginu og í kvikmyndamiðlinum
  • beitt gagnrýnni hugsun til að mynda sér sjálfstæðar og upplýstar skoðanir
  • öðlast nýja þekkingu á hnitmiðaðan máta
  • skilja betur stöðu sína í heiminum og þann veruleika sem hann skynjar
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.