Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1426065395.06

  Saga 20. aldar
  SAGA3ÞS05
  28
  saga
  Þættir úr sögu 20. aldar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu 20. og 21. aldar. Þættirnir eru valdir af nemendum og kennara og spilar áhugi nemenda því stórt hlutverk. Á sama tíma verður lögð áhersla á gagnrýna hugsun, heimildaleit og mat á þeim. Mikil áhersla er á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Áhersla er lögð á að nemendur kafi djúft ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu.
  10 einingar á 2 þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • völdum þáttum í Íslands- og mannkynssögu 20. og 21. aldar
  • mikilvægi gagnrýninnar hugsunar
  • undirstöðuatriðum sagnfræði sem fræðigreinar
  • mismunandi tegundum heimilda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • geta aflað sér fjölbreyttra heimilda um mismunandi viðfangsefni
  • meta gildi og áreiðanleika ólíkra heimilda.
  • nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • beita gagnrýninni hugsun og rökstyðja skoðanir sínar
  • nota ólík miðlunarform til að koma á framfæri sögulegum fróðlleik
  • lesa sagnfræðilega texta á íslensku og ensku og að túlka þá
  • vinna með öðrum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tjáð sig um safnfræðileg efni
  • geta tekið þátt í skoðanaskiptum og rökræðum með jafningjum um sagnfræðileg efni
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.