Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1425924043.15

  Lestur góðra bóka
  ÍSLE3LG05
  60
  íslenska
  Lestur góðra bóka
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Áfanginn er ætlaður þeim nemendum sem vilja lesa sér til ánægju og þroska. Tilgangurinn er að kynnast fjölbreyttu úrvali þekktra íslenskra bóka. Einnig er á leslista áfangans úrval þýddra bóka breytilegt frá önn til annar. Markmið áfangans er að æfa nemendur í að gera skipulega munnlega grein fyrir efni bóka sem þeir hafa valið sér af bókalista, tjá skoðanir og viðhorf auk greiningar á efni viðkomndi bókar.
  5 feiningar á 3. þrepi í íslensku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • höfundi bókar og ritunartíma bókar í höfundarverki viðkomandi höfundar
  • öðrum helstu bókum viðkomandi höfundar
  • helstu lögmálum sem gilda í skipulegum munnlegum frásögnum og skýrslum
  • helstu hugtökum sem notuð eru í umfjöllun um efni skáldsagna í markvissri umræðu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina bókmenntatexta
  • tjá sig munnlega á greinargóðu og blæbrigðaríku máli um efni bókar
  • setja saman munnlega greinargerð um skáldsögu á lipran hátt
  • setja söguna í bókmenntalegt samhengi í ljósi bókmenntasögu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita tungumálinu á árangursríkan og viðeigandi hátt í frásögn
  • tjá rökstudda afstöðu til efnis og komast að niðurstöðu um boðskap
  • draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu textans og geta miðlað því á skýran hátt
  • átta sig á samfélagslegri skírskotun og duldum boðskap textans
  • sýna víðsýni, skilning og sanngirni í málflutningi og afstöðu sinni til efnis
  • beita bókmenntagreiningu
  Námsmat byggist á þekkingu, leikni og hæfni við flutning umfjöllunar um hverja lesna bók.