Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424885380.52

  Afbrigðasálfræði
  SÁLF3AB05
  13
  sálfræði
  afbrigðasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um helstu flokka geðrænna kvilla og afbrigðilega hegðun fólks. Grunnur er lagður að mikilvægum hugtökum sem eru notuð í umræðu um þessi málefni. Einnig er fjallað um sögu geðrænna kvilla og skilgreiningu á afbrigðileika og skoðuð einkenni þeirra, orsakir og meðferð. Lögð er áhersla á að nemendur átti sig á samspili líkamlegra og andlegra þátta í tengslum við geðheilbrigði og þróun geðraskana. Nemendur kynnast leiðum til að verjast streitu og taka á afleiðingum hennar. Einnig er fjallað um helstu meðferðarúrræði við ýmsum geðröskunum. Nemendur afla sér upplýsinga um geðheilsugæslu og þá meðferð sem er í boði á Íslandi.
  5 feiningar í sálfræði á 2. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • flokkun á afbrigðilegri hegðun og geðröskunum
  • helstu hugtökum sem notuð eru í umfjöllun um afbrigðileika og tengsl við kenningar í afbrigðileikasálfræði
  • helstu meðferðarformum innan afbrigðileikasálfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig á skýran og ábyrgan hátt um geðræn vandkvæði fólks og afla sér gagna um þau
  • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi á íslensku og erlendu tungumáli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja mat á heimildir og upplýsingar um samfélagsleg málefni
  • vinna úr sálfræðilegum gögnum og leggja á þau mat
  • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
  Próf og stutt verkefni sem unnin eru í kennslustundum og heima m.a. tengd ritun og ritgerðarvinnu, sjálfsmat og jafningjamat.