Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424802701.5

  Þýska – Bókmenntir og menning B1.2
  ÞÝSK2BM05
  12
  þýska
  bókmenntir og menning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Lögð er áhersla á lestur einfaldra bókmenntatexta og ljóða. Aukin áhersla er lögð á munnlega og skriflega tjáningu og eru nemendur hvattir til aukins sjálfstæðis í vinnubrögðum.
  5 feiningar á 2. þrepi í þýsku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • fjölbreyttum orðaforða
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum sem tungumálið er talað og geti tengt þau eigin menningu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  • skilja þýskt talað mál við mismunandi aðstæður
  • lesa fjölbreytta texta, bæði hraðlestrartexta og þyngri innihaldsmeiri texta
  • taka þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á ítarlegan hátt, bæði munnlega og skriflega um bókmenntatexta sem hann hefur lesið í áfanganum
  • tjá eigin skoðanir, bæði munnlega og skriflega, rökstyðja mál sitt á tungumálinu
  • lesa lengri samfellda texta, bókmenntatexta sér til gagns og gamans
  Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra (lestur, hlustun, tal og ritun). Mat felst í prófum og verkefnum, munnlegum og skriflegum.