Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424798658.72

  Spænska - Lönd og þjóðir B1.2
  SPÆN2ME05
  10
  spænska
  menning spænskumælandi þjóða
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur dýpka skilning sinn á fjölbreyttum menningarheimi spænskumælandi þjóða og bera saman við sinn eigin. Fjölbreyttir textar verða lesnir og verkefni unnin upp úr þeim með það að leiðarljósi að auka orðaforða og þekkingu á sérkennum þjóðanna. Nemendur vinna þemaverkefni og kynna fyrir samnemendum sínum og ætlast er til að þeir sýni sjálfstæði í að afla sér upplýsinga og nýta sér hina ýmsu miðla.
  5 feiningar á 2. þrepi í spænsku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
  • mannlífi, venjum og siðum í spænskumælandi löndum
  • útbreiðslu tungumálsins og grundvallaruppbyggingu spænskumælandi þjóðfélaga
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður
  • lesa og skilja fjölbreytta texta og greina lykilatriði textans
  • taka þátt í óundirbúnum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á
  • segja nokkuð ítarlega frá atburðárás; halda stutta og hnitmiðaða kynningu um efni sem hann hefur valið sjálfur
  • skrifa ýmiss konar texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja megininntak erinda og rökræðna
  • tileinka sér efni ritaðs mál og hagnýta á mismunandi hátt
  • taka þátt í samræðum og rökstyðja mál sitt
  • miðla sinni þekkingu og skoðun á efni sem hann hefur kynnt sér
  • fjalla á ítarlegan hátt, bæði munnlega og skriflega um skáldverk sem hann hefur lesið eða kvikmynd sem hann hefur séð í áfanganum
  • gera sér grein fyrir ólíkum viðhorfum og gildum sem hafa mótað menninguna í spænskumælandi löndum og geti tengt þau eigin menningu
  Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra: lesturs, hlustunar, tals og ritunar. Mat felst í verkefnum, munnlegum og skriflegum prófum.