Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424794586.88

  Spænska fyrir lengra komna B1.1
  SPÆN2BG05
  7
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig b1
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur dýpka enn meira þekkingu sína í málfræði. Áfram er unnið með hlustun, lestur, tal og ritun eftir því sem viðfangsefni gefa tilefni til. Ætlast er til að nemendur sýni meira sjálfstæði en fyrr í að afla sér upplýsinga og nýta sér hina ýmsu miðla. Unnið er með námsefni af menningarlegum toga. Nemendur lesa stutta skáldsögu, vinna saman verkefni og kynna fyrir samnemendum sínum.
  15 feiningar á 1. þrepi í spænsku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega
  • mannlífi, menningu og siðum í spænskumælandi löndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja aðalatriði þegar rætt er um málefni daglegs lífs
  • lesa ýmiss konar texta um valið efni
  • taka þátt í samræðum um afmörkuð undirbúin efni og tjá afstöðu sína til málefna sem tengjast námsefninu
  • afla sér upplýsinga og nýta þær til að halda stutta og hnitmiðaða kynningu um efni sem hann hefur valið sjálfur
  • skrifa texta á spænsku um margs konar efni og beita málnotkunarreglum við hæfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fylgjast með frásögnum og greina aðalatriði samræðna, fjölmiðlaefnis og rökræðna
  • lesa texta af hæfilegu þyngdarstigi þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynntar, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar
  • taka þátt í samræðum og skoðanaskiptum um efni sem hann þekkir, hefur áhuga á eða tengist daglegu lífi
  • Miðla eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum, vonum, væntingum og framtíðaráformum
  Námsmatið endurspeglar þjálfun færniþátta í kennslu. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra: lesturs, hlustunar, tals og ritunar. Mat felst í verkefnum, munnlegum og skriflegum prófum.