Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424792173.5

  Spænska millistig A2
  SPÆN1AU05
  26
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Nemendur dýpka þekkingu sína í málfræði og menningu spænskumælandi þjóða. Einnig eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig um almenn atriði daglegs lífs í ræðu og riti. Þeir eru þjálfaðir í réttritun, framburði og lesskilningi. Mikil áhersla er lögð á hlustun og munnlega tjáningu.
  10 feiningar á 1. þrepi í spænsku.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • auknum orðaforða sem tengist m.a. endurminningum og framtíðaráformum
  • flóknari atriðum málfræðinnar
  • mannlífi, menningu og siðum í spænskumælandi löndum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um efni sem hann þekkir ef talað er skýrt og greinilega
  • lesa ýmiss konar texta um efni sem tengjast áhugasviði nemandans
  • taka þátt í almennum samræðum, t.d. ræða um liðna atburði, áform og persónulegri reynslu með aðstoð viðmælenda
  • skrifa frásögn um ýmis efni í samræmi við orðaforða og málfræði áfangans
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina upplýsingar um kunnugleg málefni í mæltu máli
  • lesa sér til ánægju bókmenntatexta af hæfilegu þyngdarstigi og stuttar tímarits- og blaðagreinar
  • taka þátt í samræðum og beita viðeigandi mál og samskiptavenjum
  • miðla efni sem hann hefur kynnt sér og miðla eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum, vonum og væntingum; útskýra og rökstyðja ákvarðanir og fyrirætlanir
  • skrifa um atburði, ímyndaða og raunverulega; skrifa samantekt um kvikmynd eða skáldverk
  Námsmatið endurspeglar þjálfun færniþátta í kennslu. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra: lesturs, hlustunar, tals og ritunar. Mat felst í verkefnum, munnlegum og skriflegum prófum.