Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424777838.48

  Þýska – millistig A2
  ÞÝSK1AU05
  17
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Áhersla er lögð á að auka enn frekar við orðaforða nemenda. Lesnir eru lengri textar og nemendur eru þjálfaðir í að skrifa stutta texta og hlusta á samtöl og leikþætti. Nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig munnlega. Ýtt er undir sjálfstæð vinnubrögð í tungumálanáminu.
  10 feiningar í þýsku á 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða í samræmi við hæfni- og leikniviðmið áfangans
  • mikilvægi framburðar tungumálsins
  • grundvallarreglum þýska málkerfisins
  • menningu þýskumælandi landa
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa sjálfstætt samfellda texta um ýmis kunnugleg efni
  • skilja talað mál um kunnuglegt efni
  • beita helstu reglum um málnotkun í tali og ritun
  • fylgja söguþræði í einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka þátt í einföldum samræðum á tungumálinu og segja skoðun sína
  • afla sér upplýsinga í textum um almenn efni upp á eigin spýtur
  • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál, ýmis málefni og atburði í þátíð og nútíð
  • lesa og skilja megin inntak einfaldra texta af ýmsum toga
  • takast á við flestar algengar aðstæður í almennum samskiptum
  Námsmat endurspeglar þjálfun færniþátta í kennslu. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra (lestur, hlustun, tal og ritun). Mat felst í prófum og verkefnum, munnlegum og skriflegum.