Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424776718.84

  Þýska fyrir byrjendur – framhald A1.2
  ÞÝSK1AF05
  15
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Stefnt er að aukinni færni í orðaforða og málfræði fyrri áfanga. Lögð er áhersla á að nemendur lesi, bæði með kennara og sjálfstætt, stutta texta sem og létta lengri texta og setji sjálfir saman stutta texta sem tengjast lesefni áfangans. Lögð er áhersla á að nemendur tjái sig munnlega með orðaforða áfangans.
  5 feiningar í þýsku á 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum orðaforða áfangans til að mæta hæfniviðmiðum hans
  • helstu grunnþáttum málfræði og málnotkunar
  • helstu þáttum í menningu þýskumælandi landa
  • öllum helstu reglum um framburð tungumálsins
  • útbreiðslu tungumálsins, samskiptavenjum og siðum þýskumælandi þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál, fyrirmæli kennara sem og samtöl og frásagnir sem flutt eru í kennslustundum
  • lesa og skilja einfalda texta
  • taka þátt í einföldum samræðum um afmörkuð efni sem hann þekkir, lýsa daglegu lífi og liðnum atburðum
  • skrifa stutta texta um kunnugleg málefni
  • beita málvenjum og málfræðireglum við hæfi í tali og ritun
  • nýta sér hjálpargögn, orðabækur í bókarformi og netið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina einfaldar upplýsingar um kunnugleg málefni í mæltu máli sem og rituðu
  • eiga í einföldum samskiptum á tungumálinu um afmörkuð málefni
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á
  Námsmat endurspeglar þjálfun færniþátta í kennslu. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra (lestur, hlustun, tal og ritun). Mat felst í prófum og verkefnum, munnlegum og skriflegum.