Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424776506.66

  Þýska fyrir byrjendur A1.1
  ÞÝSK1AG05
  16
  þýska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Lýsing: Lögð er áhersla á að nemendur læri undirstöðuatriði tungumálsins. Þeir lesa stutta, einfalda texta og setja sjálfir saman stutta texta í tengingu við viðfangsefni áfangans. Nemendur tjá sig munnlega með orðaforða sem þeir öðlast í áfanganum og einnig hlusta þeir á þýskt efni og vinna með það.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • nægum orðaforða til að kynna sig, heilsa og kveðja og lýsa nánasta umhverfi sínu
  • helstu reglum um framburð tungumálsins
  • grunnatriðum málfræði og málnotkunar
  • þýska tungumálasvæðinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa og skilja einfalda texta
  • taka þátt í einföldum samræðum, um afmarkað efni og beita viðeigandi málvenjum
  • beita grunnreglum málfræði/málnotkunar í ritun og tali
  • skilja einfalt þýskt talað mál, fyrirmæli kennara og einfalt hlustunarefni áfangans
  • skrifa stutta texta um afmarkað kunnuglegt efni (efni áfangans)
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • eiga einföld samskipti á tungumálinu, bæði munnleg og skrifleg
  • lesa mjög einfalda texta sér til gagns og gamans
  • beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum tungumálsins
  Námsmat endurspeglar þjálfun færniþátta í kennslu. Framfarir nemenda eru stöðugt metnar og tekið er tillit til allra færniþáttanna fjögurra (lestur, hlustun, tal og ritun). Mat felst í prófum og verkefnum, munnlegum og skriflegum.