Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424701918.82

  Aðferðafræði
  FÉLA3AÐ05
  18
  félagsfræði
  aðferðafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur kynnast ólíkum rannsóknaraðferðum félagsvísinda og tengslum þeirra við mismunandi kenningar. Þeir læra um söfnun gagna, úrvinnslu þeirra og kynningu á þeim. Nemendur vinna rannsóknarverkefni og fá þjálfun í að beita eigindlegum og megindlegum aðferðum.
  FÉLA2KE05 eða samsvarandi áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum aðferðum í félagsvísindalegum rannsóknum
  • helstu viðfangsefnum, kenningum og rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að meta tilgang félagsvísinda
  • greina kosti og galla mismunandi rannsóknaraðferða
  • safna gögnum, vinna úr þeim og kynna niðurstöður í ræðu og riti
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta félagsvísindalegar rannsóknir
  • beita rannsóknaraðferðum félagsfræðinnar
  • gera eigin félagsfræðilegar rannsóknir
  Þátttaka í áfanganum, próf, munnleg og skrifleg verkefnaskil, einstaklings- og hópverkefni.