Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424558738.75

  Rúm- og tölfræði, líkinda- og viðskiptareikningur
  STÆR2BR05(BT)
  54
  stærðfræði
  klassísk rúmfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  BT
  Í áfanganum er fjallað um rúmfræði með teikningum, tölfræði, líkindareikning og viðskiptareikning. Helstu efnisatriði: • Grundvallarhugtök og reglur í evklíðskri rúmfræði. • Mælingar í rúmfræði og mikilvægi nákvæmi • Grunnatriði tölfræði og líkindareiknings: Myndrit, meðaltal, miðgildi, tíðasta gildi, staðalfrávik, spönnun, einföld líkindi og fleira • Talningaraðferðir, flokkun gagnasafna og framsetning niðurstaðna • Viðskiptareikningur: Prósentur, álagning, afsláttur, virðisaukaskattur, vextir, vísitölur og fleira • Hagnýt verkefni um notkun viðskiptareiknings
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • grundvallarhugtökum og reglum í evklíðskri rúmfræði, tölfræði, líkindareikningi og viðskiptareikningi
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • setja fram lausnir á táknmáli stærðfræðinnar
  • leysa rúmfræðileg verkefni og beita teikniáhöldum
  • flokka talnasöfn, lesa úr myndritum og skýra einkennisstærðir talnasafna
  • setja upp og túlka gögn á myndrænu formi
  • reikna einföld líkindi atburða og meta áhættu við ákvarðanatöku
  • reikna prósentur, vexti og vísitölu
  • nota vísindalegar reiknivélar og stærðfræðiforrit á netinu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, ræða þær við aðra og útskýra hugmyndir sínar og verk
  • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu á tölulegum viðfangsefnum
  • vega og meta tölulegar upplýsingar á gagnrýninn hátt
  • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
  • taka ákvarðanir í sértækum verkefnum er lúta að efni áfangans
  • klæða verkefni í stærðfræðilegan búning, leyst þau og túlkað lausnirnar