Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424426070.79

  Nútímabókmenntir
  ÍSLE3NB05
  44
  íslenska
  nútímabókmenntir
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur lesa íslenska bókmenntatexta 20. og 21. aldar. Þeir fá þjálfun í að greina og túlka smásögur, skáldsögur og ljóð, tengja textana við bókmenntastefnur og setja þá í samhengi við ritunartíma og samtíma. Nemendur rökstyðja skoðun sína á textunum skriflega og munnlega og fá tækifæri til að nýta þekkingu sína og sköpunargáfu. Nemendur fá þjálfun í notkun hjálpargagna við textagerð og munnlegan flutning.
  5 feiningar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum við greiningu bókmenntatexta
  • helstu einkennum íslensks máls sem nýtast í ræðu og riti
  • samningu bókmenntaritgerða
  • straumum og stefnum í íslenskum bókmenntum 20. og 21. aldar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina bókmenntatexta
  • tjá sig munnlega og skriflega á greinargóðu og blæbrigðaríku máli
  • setja saman ritgerð um bókmenntir
  • átta sig á eðli bókmenntatexta 20. og 21. aldar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir viðtakendum
  • beita tungumálinu á árangursríkan og viðeigandi hátt
  • tjá rökstudda afstöðu og taka virkan þátt í málefnalegri umræðu
  • beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
  • átta sig á samfélagslegri skírskotun og duldum boðskap í ólíkum bókmenntatextum
  • draga saman aðalatriði og miðla á skýran hátt
  • sýna víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum
  Fjölbreytt verkefnavinna og próf af ýmsu tagi.