Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424273657.61

  Rekstrarhagfræði II
  HAGF3FR05
  1
  hagfræði
  Rekstrarhagfræði framhald
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Farið er yfir framboð, eftirspurn, teygni og nytjar. Teknar eru fyrir helstu skilgreiningar á kostnaði og tekjum fyrirtækja og útreikninga þeim tengdum. Framleiðsluútreikningar eru kynntir ásamt aðferðum við útreikning á hagkvæmustu samsetningu í framleiðslu og eru þá notaðar einfaldar aðferðir við línulega bestun, jafnmagns- og útgjaldalínur. Fjallað er um mismunandi markaðsform og verðmyndum hjá fyrirtækjum eftir því hvaða markaðsform þau falla undir.
  5 feiningar í rekstrarhagfræði á 2. þrepi og STÆR2HS05 eða sambærilegur áfangi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • áhrifum mismunandi breytinga í umhverfi einstaklinga og fyrirtækja á framboðs- og eftirspurnarferla
  • jaðarnytjum, jaðarframleiðslu, jaðarkostnaði og jaðartekjum
  • framleiðsluföllum, kostnaðarföllum, jafnmagnslínum og útgjaldalínum
  • mismunandi markaðsformum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita upplýsingatækni við úrlausn verkefna
  • reikna út hagkvæmustu samsetningu framleiðsluþátta
  • nota línurit og útreikninga við útskýringar á helstu efnisþáttum
  • reikna hagkvæmasta magn og verð við mismunandi markaðsform
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina stöðu fyrirtækja, afkomu þeirra og hagkvæmasta framleiðslumagn miðað við mismunandi markaðsform
  • gera rekstraráætlun
  • bera saman áætlanir og rauntölur og túlka niðurstöður
  Símat. Nemendur vinna raunhæf verkefni þar sem helstu hugtök og aðferðir eru notaðar.