Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424271189.38

  Tölvubókhald
  BÓKF2TB05
  7
  bókfærsla
  bókhald, tölvur
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Nemendur eiga að hafa vald á bókhaldshringrásinni við upphaf áfangans. Þessi þekking er dýpkuð og tölvutæknin notuð til þess að færa bókhald eftir fylgiskjölum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á því að hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald. Kynntir eru möguleikar á skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga.
  5 feiningar í bókfærslu á 1. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einfaldri skipulagningu bókhaldslykla
  • merkingu, röðun og varðveislu fylgiskjala
  • tengslum fjárhagsbókhalds við önnur kerfi svo sem birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • búa til nýja bókhaldslykla
  • skrá, bóka og bakfæra fylgiskjöl í mismunandi kerfum
  • stofna vörunúmer, birgja og viðskiptamenn
  • útbúa launaseðla og skilaskýrslur, bæði vegna launa og virðisaukaskatts
  • stemma af bankareikninga og viðskiptamenn
  • taka skýrslur út úr kerfinu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • færa einfalt bókhald í tölvukerfi
  • aflað sér upplýsinga úr bókhaldskerfinu og vinna með þær
  • túlka og greina upplýsingar úr kerfinu
  Símat. Nemendur vinna raunhæf verkefni þar sem helstu hugtök og aðferðir eru notaðar.