Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424267568.01

  Lífræn efnafræði
  EFNA3LR05
  11
  efnafræði
  lífræn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum fá nemendur yfirlit yfir helstu efnisþætti lífrænnar efnafræði og lífefnafræði. Sérkenni lífrænna efna eru skoðuð, fjallað er um helstu flokka lífrænna efna, nafnakerfi og helstu efnahvörf. Þrír meginflokkar lífefna er til umfjöllunar, þ.e. sykrur, fitur og prótein. Áfanginn byggir að hluta á verklegum æfingum og verkefnum sem nemendur vinna undir leiðsögn kennara.
  Nemendur þurfa að hafa lokið 5 feiningum á 2. þrepi í efnafræði og líffræði.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sp3-, sp2- og sp-svigrúmablöndun kolefnis
  • einkennum helstu flokka lífrænna efna
  • nafnakerfi lífrænna efna (IUPAC)
  • helstu efnahvörfum lífrænna efna
  • hugtakinu hendið (ósamhverft) kolefni
  • byggingu og helstu eiginleika sykra, lípíða og amínósýra
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gefa lífrænum efnum nöfn út frá byggingarformúlum
  • teikna byggingarformúlur lífrænna efna út frá gefnum nöfnum
  • teikna mismunandi rúmísómerur lífrænna efna
  • framkvæma verklegar æfingar í lífrænni efnafræði með leiðsögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa úr og túlka niðurstöður verklegra æfinga og yfirfæra á bókleg atriði í lífrænni efnafræði
  • yfirfæra bóklega þekkingu í lífrænni efnafræði á hluti í daglegu lífi
  Skýrslur og skilaverkefni úr verklegum æfingum. Hlutapróf sem nemendur leysa í kennslustund og heimaverkefni. Lokapróf.