Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424179193.92

  Spænska fyrir grunn notanda - a2 i
  SPÆN1AU05
  38
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a2
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér í ritun í samræmi við þrep A2 í Evrópska tungumálarammanum. Unnið er að færni í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Í áfanganum er lögð áhersla á færni um að skilja allt talað og ritað mál almenns eðlis og kynnast spænskri menningu. Áhersla er lögð á aukinn orðaforða og lesskilning og verða textar smám saman lengri og þyngri. Orðaforði eykst og lokið verður við umfjöllun um öll helstu grundvallaratriði málfræðinnar svo að nemendur geti tjáð sig af lipurð bæði munnlega og skriflega. Lögð er áhersla á að nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
  SPÆN1AF05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • flokka og greina ólíka textagerð og mismunandi talað og ritað mál
  • setja fram og fá skilning á samskiptavenjur og menningu spænskumælandi landa og þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni og geta fylgt almennum fyrirmælum og greint aðalatriði frá aukaatriðum
  • lesa og greina margs konar gerðir texta og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • afla sér hagnýtra upplýsinga og taka þátt í samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um atburði daglegs lífs með því að beita nútíð og liðinni tíð og halda stutta kynningu á undirbúnu efni með því að beita orðaforða, setningagerð og framburði á sem réttastan hátt
  • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir, draga ályktanir og tjá eigin skoðanir
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina talað mál um efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á sem og eigin skoðanir og persónulega reynslu
  • rökstyðja og bera saman notkun á einföldum setningum yfir athafnir daglegs lífs.
  • leggja grunn að samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari algengum spurningum og spurningum um kunnug málefni.
  • draga ályktanir og nota orðasambönd og setningar til þess að segja frá.
  • skipuleggja frásögn og rökstyðja orðaval í mismunandi tegundum texta og geta dregið ályktanir ef efnið er kunnuglegt.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.