Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424179051.56

  Spænska fyrir grunn notanda - a1 ii
  SPÆN1AF05
  39
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, framhald, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Byggt er markvisst á þeirri kunnáttu sem nemendur hafa nú þegar tileinkað sér. Unnið er að færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Orðaforði eykst og ný málfræðiatriði eru æfð. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Flétt er inn í kennsluna upplýsingum um menningu og staðhætti spænskumælandi landa. Áhersla er lögð á frumkvæði nemenda og að þeir fylgist með framvindu náms síns og framförum í samræmi við evrópska tungumálamöppu. Nemendur eru þjálfaðir í notkun spænskrar orðabókar.
  SPÆN1AG05 eða sambærilegur áfangi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • flokka og greina helstu grundvallarþætti spænska málkerfisins
  • setja fram og fá skilning á staðháttum, samskiptavenjum og menningu spænskumælandi landa og þjóða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni þegar talað er fremur hægt og skýrt og geta fylgt einföldum fyrirmælum
  • lesa og greina þyngri og lengri texta sem innihalda algengan orðaforða
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um liðna atburði, nánasta umhverfi, eigin tilfinningar og reynslu auk þess að afla sér einfaldra upplýsinga með því að beita grunnorðaforða tungumálsins og nota til þess m.a. spænska orðabók
  • skrifa stuttan, einfaldan texta í nútíð og liðnni tíð svo sem bréf, skilaboð, boðskort og leiðarlýsingar ofl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina talað mál um kunnugleg efni og draga viðeigandi ályktanir
  • rökstyðja og bera saman notkun á einföldum textum yfir athafnir daglegs lífs
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum.
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að vísa veginn, gefa upplýsingar um búsetu ofl.
  • skipuleggja frásögn og rökstyðja orðaval sitt í skapandi skrifum.
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.