Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424178895.39

  Spænska fyrir grunnnotanda - a1 i
  SPÆN1AG05
  37
  spænska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig a1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Þar sem þetta er byrjunaráfangi, er megináhersla lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Strax frá upphafi eru nemendur þjálfaðir í lesskilningi ásamt samskiptaþáttunum tali, framsögn, hlustun og ritun í samræmi við Evrópska tungumálarammann. Áhersla er lögð á réttan framburð, uppbyggingu orðaforða og að þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Fléttað er inn í kennsluna menningu spænskumælandi landa. Lögð er áhersla á að nemendur geri sér ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • greina og setja fram þann orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • flokka og greina grundvallarþætti þýska málkerfisins
  • setja fram og fá skilning á menningu, samskiptavenjum og siðum spænskumælandi landa og þjóðanna þar sem tungumálið er talað sem móðurmál/fyrsta mál
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt og geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
  • lesa og greina orð og mjög einfaldar setningar úr daglegu lífi
  • taka þátt í einföldum samræðum og tjá sig um efni sem hann þekkir
  • tjá sig um sjálfan sig, fjölskyldu sína og atburði daglegs lífs með því að beita grunnorðaforða tungumálsins
  • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • hlusta á og greina einfalt talað mál um sjálfa/n sig og nánasta umhverfi og draga viðeigandi ályktanir
  • rökstyðja og bera saman notkun á einföldum setningum yfir athafnir daglegs lífs
  • leggja grunn að einföldum samræðum þannig að hann rökstyðji, spyrji og svari einföldum, algengum spurningum og spurningum um kunnug málefni
  • draga ályktanir og nota einföld orðasambönd og setningar til þess að segja frá búsetu sinni og fólki sem hann þekkir
  • skipuleggja frásögn og rökstyðja orðaval í skapandi skrifum
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.