Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424093217.08

  Vistfræði
  LÍFF2VF05
  18
  líffræði
  vistfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er fjallað um vistfræðileg viðfangsefni, þ.e. samskipti og tengsl lífvera innan vistkerfa og tengsl þeirra við ólífrænt umhverfi. Farið er í einkenni vistkerfa á þurrlendi, sjó og vatni og helstu hugtök vistfræðinnar kynnt fyrir nemendum. Fjallað er um einkenni og sérstöðu íslenskrar náttúru. Vistfræðin er sett í samhengi við umhverfisvernd og sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda. Áfanginn byggir að miklu leyti á verklegum æfingum og verkefnum sem nemendur vinna undir leiðsögn kennara.
  Efnafræði og líffræði á 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • helstu hugtökum og stefnum innan vistfræðinnar
  • • helstu gerðum vistkerfa, innbyrðis tengslum lífvera og tengingu þeirra við ólífrænt umhverfi
  • • einkennum og sérstöðu íslenskrar náttúru
  • • líffræðilegum fjölbreytileika og mikilvægi hans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • skoða umhverfisleg álitamál í ljósi vistfræðinnar
  • • framkvæma einfaldar verklegar æfingar með leiðsögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • túlka niðurstöður úr verklegum æfingum og yfirfæra á starfsemi náttúrulegra vistkerfa
  • • yfirfæra bóklega þekkingu um vistfræði á fyrirbæri í nærumhverfi
  • • taka gagnrýna afstöðu í umræðu um vistfræðileg álitamál og náttúruvernd
  Skýrslur og skilaverkefni úr verklegum æfingum. Hlutapróf sem nemendur leysa í kennslustund eða heima. Lokapróf.