Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1424007140.42

  Heildun, deildajöfnur, runur og raðir
  STÆR3RH05
  35
  stærðfræði
  heildun, raðir, runur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Viðfangsefni áfangans eru stofnföll, ákveðið og óákveðið heildi, heildun samsettra falla og ýmis hagnýting heildareiknings. Einnig eru leystar einfaldar deildajöfnur og lausnir deildajöfnu prófaðar. Loks er farið í runur, raðir og þrepasönnun.
  STÆR3FD05 eða sambærilegur áfangi þar sem teknar eru fyrir afleiður.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • • heildunarhugtakinu og helstu heildunarreglum
  • • sambandi heildunar og deildunar
  • • grunnatriðum í meðferð 1. stigs deildarjafna
  • • endanlegum og óendanlegum runum og röðum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • • nota helstu heildunarreglur til reikna ákveðin og óákveðin heildi
  • • leysa 1.stigs óhliðraðar deildarjöfnur og vinna með þær
  • • vinna með runur og raðir og geta fundið markgildi þeirra
  • • nota þrepasönnun til að sanna fullyrðingar um náttúrulegar tölur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • • greina og reikna samsett heildi með viðeigandi heildunarreglum
  • • nota heildi til að finna flatarmál svæðis og rúmmál snúðs
  • • nýta sér reglur um runur og raðir í dæmum tengdum raunveruleikanum
  • • skrá lausnir sínar skipulega og geta útskýrt þær fyrir öðrum
  Námsmat er byggt á tímadæmum, heimadæmum, skyndiprófum og lokaprófi auk þess sem þátttaka í kennslustundum er metin til einkunnar.